Thông báo thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh các khoản thu trái quy định của các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện năm học 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

        Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi, UBND huyện Mộ Đức về việc thực hiện nghiêm túc các khoản thu tại các trường học năm học 2023-2024.

         Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh của nhân dân nhằm kịp thời nắm bắt các thông tin về các khoản thu trái quy định đầu năm học 2023-2024 tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

        – Số điện thoại đường dây nóng: 0255. 376.1812;

        – Email cơ quan: pgdmoduc@quangngai.edu.vn;

        – Công chức tiếp nhận thông tin: Chuyên viên phụ trách CSVC-Tài vụ: 0905.077.797

        – Thời gian tiếp nhận: Bắt đầu từ ngày 07/11/2023.