Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 3 năm 2021”

Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 3 năm 2021”

Lượt xem:

        Cuộc thi Khởi  nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi được tổ chức lần thứ 1 năm 2019 và lần thứ 2 năm 2020 do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức đã thu hút được nhiều hồ sơ và nhiều đối tượng tham gia. Một số dự án sau [...]
Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp – CiC 2021”

Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp – CiC 2021”

Lượt xem:

          Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp – CiC 2021” là cuộc thi dành cho học sinh và sinh viên được tổ chức thường niên, là nhiệm vụ chiến lược đóng gớp tích cực cho sự phát triển của thành phố sáng tạo tương tác cao Thủ Đức, dưới sự hỗ trợ từ Sở Khoa học & Công nghệ TP. HCM và Quỹ khởi nghiệp [...]