Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
806/PGDĐT 10/10/2022 Tổ chức các biện pháp ứng phó mưa, lũ lụt
796/PGDĐT 05/10/2022 Tổ chức tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022
795/KH-PGDĐT 05/10/2022 Triển khai thực hiện ứng dụng CNTT và phát triển Chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số và chuyển đổi số của ngành Giáo dục và Đào tạo
770/PGDĐT 28/09/2022 Thông báo cho học sinh trở lại trường học tập sau thời gian nghỉ học phòng, chống bão số 4
769/PGDĐT 27/09/2022 Tập trung chuẩn bị các phương án ứng phó bão số 4 và mưa, lũ, sạt lỡ đất sau bão
758/PGDĐT 26/09/2022 Triển khai thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh năm học 2022-2023
760/PGDĐT 26/09/2022 Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng an ninh năm học 2022-2023
766/HD-PGDĐT 26/09/2022 Hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế học đường năm học 2022-2023
752/KH-PGDĐT 23/09/2022 Triển khai thực hiện phong trào thi đua năm học 2022-2023
725/KH-PGDĐT 15/09/2022 Triển khai thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng văn hóa học đường của ngành GD&ĐT
652/PGDĐT 23/08/2022 Cập nhật dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành
127/KH-UBND 26/11/2021 Kế hoạch, Điều chỉnh, bổ sung phát triển giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030
Trang 1 / 212»