795/KH-PGDĐT Triển khai thực hiện ứng dụng CNTT và phát triển Chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số và chuyển đổi số của ngành Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 795/KH-PGDĐT
Ngày ban hành 05/10/2022
Loại văn bản
Trích yếu Triển khai thực hiện ứng dụng CNTT và phát triển Chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số và chuyển đổi số của ngành Giáo dục và Đào tạo
Xem văn bản Xem Online
Tải về