Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
127/KH-UBND 26/11/2021 Kế hoạch, Điều chỉnh, bổ sung phát triển giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030